หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ลดมลภาวะ พร้อมทั้งบำรุงรักษา อนุรักษ์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ

เสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

พัฒนาระบบการบริหารและการจัดบริการด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

ป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้ความร่วมมือจากชุมชนเป็นหลัก
 
 
 
 
 

ส่งเสริมด้านต่างๆ ในการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม

รณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
 
 
 
 
 

ส่งเสริมการเกษตรครบวงจร

ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์
 
 
 
 
 

ส่งเสริมการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม

ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน

พัฒนาการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในทุกด้าน
 
 
 
 
 

จัดกิจกรรมการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมอย่างสม่ำเสมอ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
โทร 036-487-798
 
  จำนวนผู้เข้าชม 6,805,257 เริ่มนับ 28 พ.ย. 2560 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10