หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาววัลภา พันธุรักษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกะเทียม
โทร : 0826526691
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาววัลภา พันธุรักษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0826526691
นางสาวนิภาพร เพ็ชรสว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0988324717
นางสาวประทุมมาศ สาระพล
นายช่างโยธา
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 089824471
นางสาววัลภา พันธุรักษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0826526691
นายชัยวัฒน์ คณโทมุข
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0826563549