หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ \\\"บ้านรักการอ่าน\\\" องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกะเทียม  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกะเทียม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “บ้านรักการอ่าน” เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนและเยาวชนในชุมชน ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนเห็นคุณค่าของการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน รักการค้นคว้า ใฝ่เรียนรู้ และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพราะความรู้เป็นพื้นฐานที่สำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาสติปัญญาของคนในสังคม การอ่านจึงมีความสำคัญต่อเยาวชนและเยาวชนเป็นอย่างยิ่ง
อบต.โคกกะเทียม จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ที่สนใจ    
มาอ่านหนังสือได้ที่ “บ้านรักการอ่าน” อบต.โคกกะเทียม

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.ค. 2562 เวลา 15.59 น. โดย คุณ อัครพงษ์ เมืองศรี

ผู้เข้าชม 11 ท่าน