ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล โคกกะเทียม
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 29 ม.ค. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256374,028-----------74,028
256263,506228,728154,372162,995158,174126,91164,03186,81866,38854,22761,86285,6161,313,628
256131,33741,37746,31055,21743,58954,29046,33641,80026,17636,91755,834164,954644,137
ยอดยกมาตั้งแต่ 28 พ.ย. 2560 ถึง 31 ธ.ค. 2560   2,502
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   2,034,295
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2560
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี